صفحه اصلی / محصولات / اقلام مصرفی پلاستیکی آزمایشگاه

کمپانی زارشتدت آلمان، با سابقه بیش از پنجاه سال، بزرگترین تولیدکننده اقلام مصرفی پلاستیکی آزمایشگاهی و پزشکی در دنیا می باشد. کیفیت و تنوع تولیدات کمپانی زارشتدت، کماکان بدون رقیب باقی مانده است.

کمپانی زارشتدت آلمان، با سابقه بیش از پنجاه سال، بزرگترین تولیدکننده اقلام مصرفی پلاستیکی آزمایشگاهی و پزشکی در دنیا می باشد. کیفیت و تنوع تولیدات کمپانی زارشتدت، کماکان بدون رقیب باقی مانده است.

کمپانی زارشتدت آلمان، با سابقه بیش از پنجاه سال، بزرگترین تولیدکننده اقلام مصرفی پلاستیکی آزمایشگاهی و پزشکی در دنیا می باشد. کیفیت و تنوع تولیدات کمپانی زارشتدت، کماکان بدون رقیب باقی مانده است.

دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی