صفحه اصلی / محصولات / کیت های آزمایشگاهی / کیت های بیوشیمی بایرکس فارس
اتوآنالایزرهای بیوشیمی
دیونایزرهای آزمایشگاهی
کیت های آزمایشگاهی
اقلام مصرفی پلاستیکی آزمایشگاه
کیت های بیوشیمی بایرکس فارس

شرکت بایرکس فارس از جمله بزرگترین تولیدکنندگان کیتهای آزمایشگاهی با بهترین کیفیت، در ایران می باشد.

شرکت مهندسی شایگان فن آزما، نمایندگی فروش محصولات بایرکس فارس را دارا بوده و در این زمینه، مشتریان خود را پشتیبانی می نماید.

جهت دریافت پارامترهای دستگاههای مختلف، با بخش فروش شرکت شایگان فن آزما تماس بگیرید.

Name Product Code
ACE  BXC0176
Acid Phosphatase  BXC0401
ADA  BXC0208
Albumin   BXC0222
Aldolase BXC0391
AlP    BXC0187
ALT  BXC0215
Ammonia  BXC0376
Amylase   BXC0562
AST BXC0205
ASO BXC0501
Calcium Arsenazo  BXC0292
Calcium CPC BXC0291
Ceruloplasmin BXC0765
Cholesterol   BXC0261
Chloride BXC0281
Citrate BXC0120
CK-NAC BXC0252
CK-MB  BXC0452
Creatinine   BXC0117
CRP BXC0382
Copper Monoliquid   BXC0341
Cholinesteras BXC0801
C3 BXC0851
C4 BXC0861
Cystatin C BXC0777
Bilirubin Direct BXC0191
D3 BXC0541
Ferritin BXC0441
IgA BXC0701
IgG BXC0721
IgM BXC0731
Iron Ferrene BXC0232
Glucose   BXC0101
GGT BXC0362
Haptoglobin BXC0496
Homocystein BXC0690
HbA1c Modified Enzymatic BXC0670
HbA1c Enzymatic BXC0666
HDL BXC0421
Lactate BXC0622
LDH BXC0242
LDL BXC0431
LIPASE (2+1) BXC0511
Lipoprotein(a) BXC0130
Magnesium XYLIDYL BLUE BXC0352
Micro albumin BXC0471
NEFA BXC0473
Oxalate BXC0129
Phosphorus (Inorganic) BXC0302
Potassium BXC0135
RF BXC0611
Sodium BXC0142
Bilirubin Total BXC0192
Total Protein, Monoliquid BXC0173
Transferrin BXC0471
Triglycerides    BXC0271
Troponin I BXC0469
TIBC Direct BXC0237
Uric Acid Monoliquid BXC0603
Uric Acid (4+1) BXC0602
Urinary & CSF Protein BXC0172
Urea (4+1) BXC0124
Urea  Monoliquid BXC0126
Zinc Monoliquid BXC0462

رونمایی از سایت اینترنتی جدید شرکت
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
مقدم شما عزیزان را به نمایشگاه ارتقاء کیفیت خدمات ازمایشگاهی گرامی می داریم
شروع نمایشگاه ارتقاء کیفیت 1401
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی